Lễ trao chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sau một thời gian xây dựng và áp dụng, hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 của Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz Việt Nam đã được Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam đánh giá. Đơn vị đã trải qua hai đợt đánh giá: Tiền đánh giá và đánh giá chứng nhận. Những phát hiện của đoàn chuyên gia trong hai đợt đánh giá đã được Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz khắc phục triệt để, được Tổ chức Chứng nhận DAS -Vương quốc Anh ban hành chứng chỉ. Với sự tham gia của đông đảo các thành viên trong Công ty, lễ trao chứng chỉ là một minh chứng thể hiện sự nghiêm túc của đội ngũ nhân viên Kaopiz trong việc áp dụng và duy trì hệ thống, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm duy trì hệ thống lâu dài để nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ bảo mật thông tin trong toàn Công ty. Đại điện cho Tổ chức Chứng nhận DAS - Vương quốc Anh trao chứng chỉ cho lãnh đạo Công ty, chúng tôi rất hy vọng các thành viên của Kaopiz sẽ duy trì tốt hệ thống và vận dụng tốt các quy trình, quy định vào hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị mình.