DAS trúng gói thầu chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001 của Bộ TTTT (MIC)

Bạn đang ở đây

Gói thầu hỗ trợ cho 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT hoặc dịch vụ công nghệ thông tin đang mong muốn áp dụng hoặc chứng nhận lại  hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 (ISMS) với số tiền hỗ trợ chứng nhận ISO/IEC 27001 là: 160.000.000 VNĐ/ 01 đơn vị ( Một trăm sáu mươi triệu đồng) - Đây là khoản kinh phí rất tốt để các doanh nghiệp áp dụng trong thời điểm này

Qua hoạt động này DAS một lần nữa cũng khẳng định được uy tín của mình tại thị trường Quốc tế nói chung và Thị trường Việt Nam nói riêng. DAS sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ cũng như thực hiện một dịch vụ tốt nhất đối với khách hàng trong việc triển khai thực hiện hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001

Mọi thông tin đăng ký xin liên hệ: 

Bà Mai Kim Huệ - DAS Vietnam - Di động: 0983997288

Điện thoại cố định - 043. 7763177 - Fax: 043.7763777

Email: iso27000@dasvietnam.com

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin chi tiết
Trang 11..jpg
 
Trang 12..jpg
 
Trang13..jpg
 
Ban kinh doanh - DAS Vietnam Certification