DAS triển khai đánh giá chứng nhận tại Công ty tư vấn đường cao tốc Việt nam ( VEC)

Bạn đang ở đây

DSC05862.JPG


Ông Nguyễn Thế Cường - Giám đốc Công ty cùng các cán bộ triển khai họp khai mạc với DAS trước khi đánh giá

DSC05870.JPG


Đoàn đánh giá của DAS triển khai làm việc và đưa ra các yêu cầu của cuộc đánh giá chứng nhận

DSC05880.JPG


Một số hoạt động của DAS được triển khai tại (VEC) trên thực tế

DSC05912.JPG


DAS và VEC triển khai họp kết thúc

DSC05910.JPG


DAS đưa ra kết luận của cuộc đánh giá chứng nhận tại VEC