DAS triển khai đánh giá chứng nhận ISO/IEC 27001:2005 tại Tập đoàn NTT và ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 tại IRITANI - 100% vốn đầu tư Nhật bản tại Việt nam

Bạn đang ở đây

Dưới đây là một số hình ảnh được đánh giá 
 
top_presence.jpg
 
 
 
 

NTT Communications Around the World

ntt_catw.png
 
Một số hoạt động đánh giá tại IRITANI Việt nam
 
20130123_083952.jpg
 
Bảng thông tin nhận biết cải tiến để đảm bảo phân tích các yêu cầu nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm
20130123_084019.jpg
 
Quá trình sản xuất và tạo sản phẩm tại Công ty và việc kiểm soát rác thải tại khu vực
 
 
20130123_084120.jpg
 
Kiểm soát chất lượng sản phẩm - Lọc loại hàng hỏng kém chất lượng và phân loại trong quá trình sản xuất
 
20130123_114101.jpg
 
Hệ thống kho để kiểm soát hoạt động và kiểm soát linh kiện, cấu tiền sản xuất
 
20130123_114022.jpg
 
Quy trình sửa chữa khuôn được công bố rõ ràng
 
20130123_143039.jpg
 
Hệ thống nhà xưởng của Công ty
 
20130123_084006.jpg
 
Ban đánh giá sự phù hợp - DAS Vietnam Certification