Công ty Cổ phần Giải pháp Cảng và Hậu cần

Bạn đang ở đây

Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực chứng nhận: 
Công nghệ Thông tin
Ngày hiệu lực: 
12/09/2022
Địa điểm chứng nhận: 
Số 31/10, Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Số chứng nhận: 
SVI33674
Phạm vi chứng nhận: 
Cung cấp giải pháp phát triển phần mềm khai thác cảng biển và hậu cần sau cảng
Chứng nhận: 
ISO 27001
Phân loại: 
Là ds Khách hàng