Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực chứng nhận: 
Công nghệ Thông tin
Ngày hiệu lực: 
04/07/2022
Địa điểm chứng nhận: 
Tầng 14-15 Tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Số chứng nhận: 
DAS 86634995/14/I
Phạm vi chứng nhận: 
Quản lý dữ liệu trong hoạt động cung cấp các sản phẩm điều hòa Daikin
Chứng nhận: 
ISO 27001
Phân loại: 
Là ds Khách hàng