Công nhận

Bạn đang ở đây

UKAS – The United Kingdom Accreditation Service - là cơ quan công nhận duy nhất của Vương Quốc Anh. UKAS được chính phủ công nhận cho các hoạt động đánh giá các tổ chức chứng nhận, thử nghiệm, giám giám định phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. UKAS là tổ chức công nhận phi lợi nhuận đảm bảo năng lực, sự công bằng và khả năng thực hiện của các tổ chức này.
 

BOA – Văn phòng công nhận chất lượng - là cơ quan công nhận duy nhất của Việt Nam. BOA được thành lập năm 1995 bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Năm 2009, BOA là Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Văn phòng công nhận chất lượng thực hiện các hoạt động công nhận cho Phòng thí nghiệm y tế, Phòng hiệu chuẩn, Phòng thí nghiệm an toàn sinh học, Tổ chức chứng nhận, Tổ chức giám định và các Tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

SN REGISTRAR LTD., - là công ty mẹ của Tổ chức chứng nhận DAS và QEC vương Quốc Anh được UKAS công nhân mang số hiệu 8327 cho dịch vụ đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn ISO27001, ISO9001, ISO14001, ISO45001. SNR Holding quản lý các đại diện trên toàn cầu đảm bảo các nguyên tắc cốt lõi của Tổ chức chứng nhận được tuân thủ: tin cậy – độc lập – khách quan – công bằng – trách nhiệm
 

ISO - International Standard Organization - Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
- Là một tổ chức độc lập có nhiệm vụ xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn quốc tế không bắt buộc áp dụng. Áp dụng các chuẩn mực nhằm thúc đẩy thương mại quốc tế. 
- Được thành lập từ năm 1946 đến nay đã có 165 thành viên là các tổ chức tiêu chuẩn của các quốc gia. Trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sỹ.
 

International Electrotechnical Commission – Uỷ ban điện kỹ thuật quốc tế
- Là một tổ chức phi chính phủ, được thành lập từ năm 1906. Mỗi thành viên của IEC là  đại diện cho một ủy ban quốc gia kỹ thuật điện ( hiện nay có 162 quốc gia), các hiệp hội (22 hiệp  hội ) và các chuyên gia  (59 chuyên gia). Tổng số chuyên gia hiện nay 10.000 người
- Có nhiệm vụ chuẩn bị và xuất bản các tiêu chuẩn quốc tế, đánh giá sự phù hợp các hệ thống quản lý trong các lĩnh vực điện, điện tử và công nghệ liên quan – gọi tắt là công nghệ điện. Đã xuất bản 6000 tiêu chuẩn góp phần thúc đẩy thương mại quốc tế.


 

IAF - international accreditation forum - là hiệp hội của các Tổ chức công nhận đánh giá sự phù hợp trên thế giới và các cơ quan khác quan tâm đến đánh giá sự phù hợp các hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự… Mục đích nhằm giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng của mình bằng cách đảm bảo với họ rằng các chứng chỉ được công nhận được chấp nhận toàn cầu.
 

CQI The Chartered Quality Institute (CQI) - là cơ quan đặc quyền về các chuyên gia chất lượng được thành lập từ năm 1919. CQI giúp các tổ chức cải tiến năng lực thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng thông qua các hoạt động giáo dục, nâng cao kiến thức,thực hành chất lượng trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ công… CQI là cộng đồng chất lượng, bao gồm các chuyên gia quản lý chất lượng (thành viên CQI) và chuyên gia đánh gía hệ thống quản lý, được chúng tôi công nhận qua bộ phận IRCA (the International Register of Certificated Auditors).