Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Số 2C, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Tỉnh/TP: Phú Yên,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: