Công ty Nhiệt điện Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Nhiệt điện Thái Bình - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Tỉnh/TP: Thái Bình,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: