Trung tâm Thông tin dữ liệu Điện tử (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế)

Bạn đang ở đây

Công ty: Trung tâm Thông tin dữ liệu Điện tử (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế)
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Số 36, đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh/TP: Tây Ninh, Thừa Thiên Huế,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: