Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam
Số chứng nhận: NVQ14449, NVE14600, NVO14601
Ngày hiệu lực: 24/06/2019
Địa điểm chứng nhận: Lô CN10, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tỉnh/TP: Hà Nội, Vĩnh Phúc,
Lĩnh vực: Dệt may và các sản phẩm dệt may
Phạm vi chứng nhận: Gia công đồng phục bảo hộ lao động