Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Lô CN10, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Tỉnh/TP: Hà Nội, Vĩnh Phúc,
Lĩnh vực: Dệt may và các sản phẩm dệt may
Phạm vi chứng nhận: