Công ty Cổ phần Ominext

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Ominext
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Tầng 8, tòa nhà CTM Complex Cầu Giấy, số 139, phố Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: