Công ty TNHH Si-flex Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Si-flex Việt Nam
Số chứng nhận: NVQ26393-NVE26394
Ngày hiệu lực: 05/09/2020
Địa điểm chứng nhận: Lô A, khu CN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Tỉnh/TP: Bắc Giang,
Lĩnh vực: Thiết bị điện và quang học
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và lắp ráp bảng mạch điện tử