Công ty TNHH Si-flex Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Si-flex Việt Nam
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Lô A, khu CN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Tỉnh/TP: Bắc Giang,
Lĩnh vực: Thiết bị điện và quang học
Phạm vi chứng nhận: