Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM)

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM)
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: