Công ty Cổ phần Giải pháp CNTT Đa phương tiện Sáng kiến (IMT)

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Giải pháp CNTT Đa phương tiện Sáng kiến (IMT)
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Số 55-57, Bàu Cát 4, phường 14m quận Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: