Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Asia Green

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Asia Green
Số chứng nhận: CVQV17599
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 27, Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tỉnh/TP: Đà Nẵng,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và cung cấp van gió, cửa gió, ống gió và phụ kiện