Công ty TNHH Tajima Steel Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Tajima Steel Việt Nam
Số chứng nhận: 000568930/19/Q
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Lô CN6-1, khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP:
Lĩnh vực: Các dịch vụ khác
Phạm vi chứng nhận: Cắt và cung cấp nguyên liệu kim loại, nguyên liệu giấy