Khu công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang ở đây

Công ty: Khu công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Số chứng nhận: 000568947/19/Q
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Phòng 119, tòa nhà A, đường nội bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Các dịch vụ khác
Phạm vi chứng nhận: Dịch vụ cho thuê văn phòng và dịch vụ hỗ trợ; Đào tạo chuyên sâu lĩnh vực công nghệ thông tin, khởi nghiệp