Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Số 2B Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
Tỉnh/TP: Hải Phòng,
Lĩnh vực: Xây dựng
Phạm vi chứng nhận: