Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp và Thương mại Việt Nhật

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp và Thương mại Việt Nhật
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Lô 3, khu CN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Tỉnh/TP: Hà Nội, Phú Thọ,
Lĩnh vực: Cao su và các sản phẩm cao su
Phạm vi chứng nhận: