Công ty Cổ phần Atani Holdings

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Atani Holdings
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Tòa nhà Elcom, số 15, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Sản xuất thực phẩm, bia rượu và thuốc lá
Phạm vi chứng nhận: