Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
Số chứng nhận: NVI33412 - NVQ33464
Ngày hiệu lực: 30/11/2020
Địa điểm chứng nhận: Tầng 11, tòa nhà CTM Complex, số 139, Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (địa chỉ đăng ký kinh doạnh: Số 8 Ngõ 68 đường Cầu Giấy phường Quan Hoa Quận Cầu Giấy, Hà Nội)
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Tạo lập cơ sở dữ liệu, chỉnh lý tài liệu; Phát triển phần mềm; Cung cấp thiết bị, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.