Công ty Cổ phần Prodetech

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Prodetech
Số chứng nhận: NVQ25411
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Tòa nhà ATATA, cụm công nghiệp Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và cung cấp thang cáp, máng cáp, ống gió, cửa gió và tủ điện