Công ty TNHH Cơ khí P&P

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Cơ khí P&P
Số chứng nhận: NVQ25405 - NVE25406
Ngày hiệu lực: 28/12/2020
Địa điểm chứng nhận: Đường 206 kéo dài, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Vân Lâm, tỉnh Hưng Yên
Tỉnh/TP: Hưng Yên,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: Gia công xử lý và hoàn thiện bề mặt kim loại