Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng CPT Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng CPT Việt Nam
Số chứng nhận: NVQ17348
Ngày hiệu lực: 22/06/2020
Địa điểm chứng nhận: Lô 8-9. Khu công nghiệp Hiệp Hòa, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Tỉnh/TP: Bắc Giang,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: Thiết kế, thi công xây dựng nhà xưởng công nghiệp; Sản xuất, lắp dựng kết cấu thép và khung nhà thép tiền chế