Công ty cổ phần bao bì - bia rượu - nước giải khát

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty cổ phần bao bì - bia rượu - nước giải khát
Số chứng nhận: NVQ17287
Ngày hiệu lực: 18/02/2020
Địa điểm chứng nhận: Số 38, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Tỉnh/TP: Hải Phòng,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và cung cấp nắp chai bia và nắp chai nước giải khát bằng kim loại.