Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai
Số chứng nhận: NVQ34206
Ngày hiệu lực: 14/12/2018
Địa điểm chứng nhận: 180 Phố Cốc Lếu, Phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Tỉnh/TP: Lào Cai,
Lĩnh vực: Dịch vụ kỹ thuật
Phạm vi chứng nhận: Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và thiết kế các công trình điện công nghiệp ≤ 35 KV; Tư vấn thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn từ loại 3 trở xuống; Tư vấn thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn; Khảo sát địa chất, địa hình và thí nghiệm cơ lý đất (LAS-XD 229)