Công ty Cổ phần Lê Bảo

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Lê Bảo
Số chứng nhận: NVQV33198
Ngày hiệu lực: 25/04/2020
Địa điểm chứng nhận: Số 338, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Tỉnh/TP: Hòa Bình,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tin học, thiết bị văn phòng các loại; Lắp ráp máy vi tính