Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân
Số chứng nhận: NVQ33083 - NVI33252
Ngày hiệu lực: 10/08/2019
Địa điểm chứng nhận: Tầng 8 - Khách sạn thể thao - Làng sinh viên HACINCO, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: ISO 9001: Phát triển phần mềm và các giải pháp công nghệ thông tin. ISO 27001: Cung cấp các giải pháp phần mềm và các dịch vụ liên quan